Contact

Algemene vragen

Wil je ideeën bijdragen aan de kernvraagstukken die worden behandeld of wil je meer informatie over het Landelijk Coördinatiepunt Research Data management?

Neem contact op met Ingeborg Verheul, Coördinator Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management:
ingeborg.verheul@surfsara.nl

E-mail

Adviesgroep

LCRDM - adviesgroep

Leden (afbeelding)

Wiki

alt_kaarten

Bezoek ook het Wikiplatform van het LCRDM.

Wiki

Daar is kennis te nemen van maar ook mee te schrijven aan overzichten van RDM per instelling, aan begrippenenoverzichten en je kunt er eigen handreikingen uploaden

Voor het meeschrijven is een inlog nodig, vraag deze aan bij Boudewijn van den Berg: boudewijn.vandenberg@surfsara.nl.

Route Amsterdam

Plattegrond Sceince Park Amsterdam

LCRDM houdt kantoor bij SURFsara, Science Park 140, 1098 XG  Amsterdam

Tel. +31 (0)20 800 1300

Taakgroepen

Voor contact met actuele taakgroepen zie 

Taakgroepen