Bijeenkomsten

Themabijeenkomsten

foto van een volle zaal bij de WUR

2020

Tips voor onderzoekers

Op 24 maart 2020 organiseren LCRDM en DANS een middag vol tips en tricks voor RDM - speciaal voor onderzoekers in de psychologie en social sciences.

Aanmelden

2019

Digitaal Erfgoed

In de Week van het Digitaal Erfgoed vond 26 november 2019 een gezamenlijke netwerkmiddag plaats van Netwerk Digitaal Erfgoed en LCRDM: lees alles op de terugblikpagina​.

Ethiek / AVG / RDM

Op 4 juni 2019 vond aan de Universiteit Utrecht een studiedag plaats over ethische toetsing, AVG en Research Data Management in de sociale wetenschappen, georganiseerd door het landelijke samenwerkingsverband van Decanen Sociale Wetenschappen (DSW), NETHICS en het LCRDM. Lees de terugblik en presentaties.

2018

AVG: kansen voor onderzoek

Gedurende twee dagen, 30 en 31 augustus 2018, werden de praktische kansen verkend die de AVG biedt voor wetenschappelijk onderzoek, in een samenwerking met TU Delft Library en RDNL. Lees de terugblik.

Nationale samenwerking

Op 8 februari 2018 vond de LCRDM conferentie plaats ter afsluiting van de eerste drie jaar LCRDM. 

2017

Werksessie over FAIR data

Op 22 juni 2017 organiseerde het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) samen met de UKB werkgroep Research Data (UKBwg RD) een werksessie over FAIR data. Het doel van deze sessie was om input te genereren voor en positie te bepalen met betrekking tot ambitie 3.2.1 in het Nationaal Plan Open Science (NPOS), specifiek vanuit het ondersteunersperspectief. Lees de terugblik en presentaties.

2016

Seminar over RDM beleid

Seminar RDM Policy, 1 december 2016, in samenwerking met de WUR: Beleidsmakers en Research Support Medewerkers bespraken de uitdagingen van RDM-beleid.

LCRDM en Open Science

Designing & Shaping Open Science Symposium​, 5 april 2016: "The Symposium turned towards developing an action plan regarding open data and privacy that fed into the EU Open Science Presidency Conference being held in parallel on 4-5 April in Amsterdam." Lees meer over LCRDM en Open Science.

Pool van experts

4 feb 2020 rond de vierkante tafels

2020

Data Competence Centers

Op 4 februari 2020 vond de eerste netwerkbijeenkomst van dit jaar plaats voor de deelnemers aan de LCRDM pool van experts. De focus lag op de door de NWO geadviseerde 'Data Competence Centers'. 

Presentaties

2019

RDM Masterclass

De najaarsbijeenkomst voor de LCRDM pool van experts, op 29 november 2019, werd dit jaar gecombineerd met de RDM Master Class van SURF4Research. De bijeenkomst vond plaats in Amsterdam. Lees alles op de terugblikpagina. ​

Datastewardship

De voorjaarsbijeenkomst voor de LCRDM pool van experts vond plaats 11 april 2019, te Utrecht. Lees hier het verslag​ en de presentaties.

2018

Virtual Research Environment

De eerste netwerkbijeenkomst voor de LCRDM pool van experts​ vond plaats 27 september 2018, te Utrecht.​

Nationale samenwerking

Op 8 februari 2018 vond de LCRDM conferentie plaats, "National Collaboration in RDM, Celebrating Achievements, Shaping Future Directions", ter afsluiting van de eerste drie jaar LCRDM. 

2017

Vijf RDM thema's

Op 8 juni 17 vond de LCRDM netwerkbijeenkomst plaats voor de leden van de verschillende werkgroepen van het LCRDM. Het doel van deze middag was drieledig: laten zien waar elke werkgroep mee bezig is, gezamenlijk evalueren van de afgelopen jaren, en uiteraard kennismaken en netwerken.

Presentaties

LCRDM - Megafoon homepage

Op diverse congressen, nationaal en internationaal, werden presentaties gegeven over RDM en het LCRDM-model. Een kleine greep: DISH 2015, LIBER 2016, LIBER 2017, Research Data Network JISC 2017, Support4Research HBO workshops 2016, Support for Research Seminar 2016; 2107, De Nederlandse Dataprijs 2016 en meer.

Datastewards

Foto vanuit zaal van presentatie

2019

Datasteward: verkenning taken en rollen

Op de voorjaarsbijeenkomst van 11 april 2019 voor de LCRDM pool van experts, waaraan ook datastewards deelnemen, werd het rapport over Datastewardship gepresenteerd van de gelijknamige LCRDM taakgroep. Lees hier het verslag​ en de presentaties, lees hier het rapport.

2018

Sharing data: u/dystopia?

De derde​ Datastewardnetwerkdag, "Celebrating data! What next?",  viel op 28 november 2018 en werd gecombineerd met de uitreiking van de tweejaarlijkse Nederlandse Dataprijs

2017

Datastewardship: praktisch

Eerdere datastewardnetwerkdagen vonden plaats op 3 oktober 2017 en op 1 december 2017. Het betrof hier netwerkdagen voor mensen in nieuwe databeroepen en waren bedoeld om elkaar te leren kennen en de praktische kanten van het vak op elkaar af te stemmen.

DS Interest Group

logo van DTL

In juni 2017 werd de Data Steward Interest Group (IG) geïnitieerd door leden van het Leiden UMC, UMC Utrecht en DTL. Het onderscheidende kenmerk van deze IG in vergelijking met andere initiatieven met betrekking tot Datastewardship is de praktische en oplossingsgerichte aanpak voor praktische zaken.

De aanpak omvat maandelijkse virtuele vergaderingen van de taakgroepen, waarbij de IG-vergadering elke twee maanden fysiek plaatsvindt.

Uitgelicht

Zaal met mensen en tafels op de LCRDM Februari conferentie 2018

Op 8 februari 2018 vond de LCRDM conferentie plaats, "National Collaboration in RDM, Celebrating Achievements, Shaping Future Directions", ter afsluiting van de eerste drie jaar LCRDM.