Begrippenlijst

A - H

afbeelding van scrabble letters

A B C D

E F G H

I - O

afbeelding van scrabble letters

I J K L

M N O

Begrippenlijst

Klik op een letter om naar de begrippenlijst op het wiki-platform te gaan.

Het is van groot belang dat interpretaties van begrippen niet te zeer uiteenlopen in de communicatie rondom research data management.

De LCRDM werkgroep Faciliteiten en Datainfrastructuur (2016-2017) heeft een lijst van begrippen aangelegd, in eerste instantie zoals deze door de werkgroepen van het LCRDM worden gehanteerd. 

Als start is de begrippenlijst van Data4Lifesciences opgenomen, een project van de  NFU.

Essentials training

Schrijf mee

U kunt meeschrijven aan deze begrippenlijst. Maak van deze begrippenwiki een verzamelplek van kennis rondom research datamanagement.

Naar de begrippenwiki

P - Z

afbeelding van scrabble letters

PQ R S

T U V

W X Y Z