Adviesgroep

Kwartiermaker

In de LCRDM adviesgroep zijn de verschillende RDM stakeholders vertegenwoordigd.

De adviesgroep fungeert als kwartiermaker voor landelijke samenwerking op het gebied van RDM.

Over LCRDM

Het LCRDM

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement in Nederland. Nauwe samenspraak van onderwijs- en onderzoeksinstellingen is hiervoor cruciaal.

Het LCRDM wil de koppeling tussen beleid en oplossing helpen maken.

Werkwijze

LCRDM - taakgroep adviesgroep

De adviesgroep stelt een plan op met een geprioriteerde aanpak voor landelijke samenwerking van RDM - op basis waarvan een roadmap voor 2019-2022 zal worden opgesteld. Daarnaast zal de adviesgroep de nieuwe manier van werken initiëren, begeleiden en evalueren, uiteraard in nauwe samenspraak met het coördinerend bureau.

De adviesgroep bepaalt tevens de prioriteit voor de pitches die worden uitgezet bij de pool van experts, op basis waarvan een aantal taakgroepen volgens het nieuwe werkmodel van het LCRDM aan de slag kunnen gaan en houdt ook de afstemming tussen de verschillende taakgroepen in de gaten.​

Tenslotte zal de adviesgroep een advies formuleren voor de instelling van een stuurgroep/strategiegroep voor het LCRDM vanaf 2019 (Q2).

Vorige bijeenkomst: 19 juni 2019
Eerstvolgende bijeenkomst: 25 september 2019

Samenstelling

Inspiratie

Inspiratiebron voor de nieuwe werkwijze vormt het Knowledge Exchange-samenwerkingsverband.