Homepage

Landelijk netwerk research data management

Weergave website

gaat goed met Chrome, Mozilla of Safari.

RDM in Nederland

Glossary

Twee nieuwe pitches

LCRDM - Megafoon homepage

Nieuwe pitches

1. het digitaliseren van toestemming van proefpersonen 

2. het beoordelen van een 'FAIR enabling' organisatie.

Werkwijze

LCRDM - taakgroep adviesgroep

Ben je RDM-expert en wil je bijdragen aan landelijke samenwerking? Meld je aan voor de pool van experts bij LCRDM coördinator margriet.miedema@surfsara.nl.

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? Mail deze naar het LCRDM. De adviesgroep zet dan een pitch uit in het netwerk om een tijdelijke taakgroep te vormen die het onderwerp in korte tijd uitwerkt.

De uitkomsten worden op deze website gepubliceerd. De handreikingen en adviezen kunnen door iedereen gebruikt worden in de eigen organsiatie. 

Publicaties

Coördinatiepunt

iemand leest LCRDM Datasteward-rapport

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management is een landelijk netwerk van research data management (RDM) experts. Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en dagelijkse praktijk. Binnen het LCRDM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak.

Positioning Paper 2019

Lees meer over het LCRDM.

Netwerkdag 4 feb: DCC