Homepage

The data support collective

Position paper: DCC

23 Things: Audience specific

Nieuwe uitgave:
doelgroep-versies

Werkwijze

LCRDM - taakgroep adviesgroep

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? Op de pagina Taakgroepen vind je de werkwijze.

RDM advies en tips

RDM in Nederland

Glossary

Bijeenkomsten

4 feb 2020 rond de vierkante tafels

Het LCDRM organiseert ook bijeenkomsten over RDM-thema’s, zoals op 3 november 2020 in Maastricht over adoptie en implementatie, training en competenties van data professionals, en RDM in tijden van Corona.

Pool van experts

Coördinatiepunt

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management is een landelijk netwerk van research data management (RDM) experts. Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en dagelijkse praktijk. 

Binnen het LCRDM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak.

Over ons 

'Open Science' en LCRDM