LCRDM bestaat 5 jaar!

Bijeenkomsten

Join us at the LCRDM-network LUSTRUM edition (Tuesday 18 May, 13 - 16 hr)

We have reached an important milestone: this spring LCRDM celebrates its fifth birthday! We would like to invite you to the special online LUSTRUM edition of our network-meeting.

The program includes:

  • Joep van Wijk Dutch Research Council (NWO) | Domain Science on thematic DCCs
  • Silvia Kempers (Projectmanager DCC praktijkgericht onderzoek) needs your input on questions from researchers
  • Jessica Hrudey (Research Data officer, VU) on domain-specific DMPs
  • Erik van den Bergh Coordinator infrastructure WDCC, WU) on linking datasets
  • The DCC spring trainings
  • A carrousel with results from LCRDM taskgroups
  • Lou Woodley, Director at Center for Scientific Collaboration and Community Engagement (CSCCE), on Community Building and Engagement

Please subscribe here.

Hope to see you all at our online LCRDM Lustrum. The detailed program will be published here shortly.

'Open Science' en LCRDM

Werkwijze

LCRDM - taakgroep adviesgroep

Taakgroepen

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? Op de pagina Taakgroepen vind je de werkwijze.

Pitchvoorstel

Pitchvoorstel Medical Device Regulation & RDM support

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft een pitchvoorstel ingediend voor een nieuwe LCRDM taakgroep. Het doel van deze taakgroep is om:

  1. in kaart te brengen of en zo ja hoe Universiteiten en UMCs zich voorbereiden op de nieuwe MDR wetgeving
  2. welke ondersteuning algemeen RDM-support (bijvoorbeeld de centrale datasteward) zou moeten kunnen aanbieden
  3. welke andere ondersteuning binnen de (eigen) organisatie hierbij beschikbaar moet zijn (op gebied van technologische en daaraan gekoppelde monitoring of juridische vereisten.

RDM in Nederland

Glossary

RDM Advies & Tips

23 Things: Audience specific

Nieuwe uitgave:
doelgroep-versies

Pool van experts

Coördinatiepunt

Over ons 

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management is een landelijk netwerk van research data management (RDM) experts. Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en dagelijkse praktijk. 

Binnen het LCRDM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak.