The data support collective

Coördinatiepunt

Over ons 

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management is een landelijk netwerk van research data management (RDM) experts. Het LCRDM maakt de koppeling tussen beleid en dagelijkse praktijk. 

Binnen het LCRDM werken experts samen om RDM-onderwerpen te agenderen die te groot zijn voor één instelling en die vragen om een gezamenlijke landelijke aanpak.

Pool van experts

Werkwijze

LCRDM - taakgroep adviesgroep

Taakgroepen

Heb je RDM-vragen die baat kunnen hebben bij een landelijke aanpak? Op de pagina Taakgroepen vind je de werkwijze.

RDM Advies & Tips

Pitchvoorstel

Pitchvoorstel Medical Device Regulation & RDM support

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft een pitchvoorstel ingediend voor een nieuwe LCRDM taakgroep. Het doel van deze taakgroep is om:

  1. in kaart te brengen of en zo ja hoe Universiteiten en UMCs zich voorbereiden op de nieuwe MDR wetgeving
  2. welke ondersteuning algemeen RDM-support (bijvoorbeeld de centrale datasteward) zou moeten kunnen aanbieden
  3. welke andere ondersteuning binnen de (eigen) organisatie hierbij beschikbaar moet zijn (op gebied van technologische en daaraan gekoppelde monitoring of juridische vereisten.

RDM in Nederland

Glossary

23 Things: Audience specific

'Open Science' en LCRDM